ongeval curacao
Menselijk falen grootste oorzaak van ongevallen

Ons verkeersgedrag heeft in zeer sterke mate invloed op de verkeersveiligheid en dus op de kans op ongelukken. Van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen, neemt het menselijk gedrag met grote afstand de belangrijkste positie in.

oorzaak ongevallen

Spreken we over verkeersgedrag, dan doelen we op de gedragingen van alle weggebruikers; van automobilisten tot voetgangers. Met onveilig gedrag breng je niet alleen jezelf, maar ook andere weggebruikers in gevaar. Verkeersgedrag is onder te verdelen in verschillende gedragingen, die samenhangen met de verkeersveiligheid. Op de meesten zijn wettelijke richtlijnen of limieten van toepassing.

Onderverdeling oorzaken door menselijk falen:

  • Herkenningsfouten – Niet waarnemen of niet kijken
  • Beslissingsfouten – Foute aanname, foute snelheid, geringe afstand, geen verlichting
  • Uitvoeringsfouten – Overcompensatie, paniekreactie, inadequate voertuigbeheersing
  • Kritische non-prestatie – Black out, slaap
  • Non-ongeval – Opzet

Bovenstaande oorzaken zijn opgetekend door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid.

Diepte onderzoek door Consultants Collective heeft uitgewezen dat het hoge percentage oorzaken door menselijk falen indirect nog extremer uitvalt door de beïnvloeding van de omgevingsfactoren van de andere twee oorzaakgroepen.

In een uitvoerige en duidelijke presentatie kan onze adviseur deze conclusies aan u toelichten. Een gegeven dat van grote invloed is op de wijze waarop het aantal ongelukken kan worden teruggebracht.

Heeft u een vraag of opmerking? Dan kunt u deze via onderstaand formulier kenbaar maken.

Uw naam (*)

Uw email (*)

Onderwerp

Uw bericht

*=Verplicht veld