De mate van verkeersveiligheid wordt veelal gemeten naar het aantal ongevallen. Geen preventief onderzoek. Er zijn ook andere manieren. Zo zou je ook een meetsysteem kunnen hanteren waarbij je je door middel van observatie richt op mogelijke ongelukken of bijna-ongelukken.

Ongevallen
Daarbij neem je onder andere mee hoe het komt dat de aanrijding juist is voorkomen. In de praktijk zullen meerdere methoden elkaar aanvullen om tot een gedegen onderzoek te komen. In alle gevallen zal de verdeling van de drie meest gangbare oorzaak-categorieën niet afwijken. Onvolkomenheden aan de weg en technische mankementen aan het voertuig houden elkaar redelijk in evenwicht. De grote uitschieter zit hem in het menselijk falen. De oorzaak van een schrikbarende 93% van alle ongelukken.

Menselijk falen
Een percentage dat volgens onze experts zelfs nog aan de lage kan is, wanneer je bedenkt dat een niet nader gespecificeerd deel van die resterende 7% indirect ook nog eens wordt veroorzaakt door nalatigheid. Om enkele simpele voorbeelden te geven: slecht wegdek kan aanzetten tot roekeloos rijgedrag en is het uitstellen van onderhoud aan een voertuig ook niet de keuze van de eigenaar?

Advies
De adviseur verkeersveiligheid van Consultants Collective initieert onderzoeken, maakt deel uit van de uitvoering, analyseert, rapporteert en brengt advies uit. Tijdens de begeleiding van dit complexe project betrekt hij alle aspecten, die van invloed zijn, om tot de beste oplossing te komen. De adviezen worden nationaal en internationaal uitgebracht aan verkeersscholen, lokale, provinciale en rijksoverheden, onderwijsinstellingen en exameninstituten.

Vragen over verbetering van infrastructuur, verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding binnen het verkeer kun u stellen via onderstaande contactknop. Wanneer u liever teruggebeld wilt worden, kunt u dat ook aangeven.