Tarief
De tarieven voor de verschillende specialisten binnen Consultants Collective zijn niet gelijk. Voor uitvoerende taken als copywriting, SEO en administratieve werkzaamheden kunnen we een lager tarief hanteren dan voor strategische adviezen, implementeren van huisstijlen en websites en bedrijfsadviezen. We vinden het bovendien niet integer naar onze partners toe om op deze plek hun inkomen bekend te maken. We denken dat u daarvoor begrip kunt opbrengen. Wij, van onze kant, begrijpen dat u vooraf wilt weten waar u aan toe bent. U wilt weten wat het kost en wat we doen voor uw geld. Ook daarin zijn we uiterst duidelijk en transparant.

We vertellen u alles over de kosten, maar brengen geen offerte uit!

Wat is dan wél onze werkwijze?
We geven u een advies. Dat doen we aan de hand van een voorstel of een aantal voorstellen. We geven u de voornaamste mogelijkheden en vertellen u wat wij zelf zouden doen als we in uw schoenen zouden staan. Omdat u dat nodig heeft voor uw besluitvorming geven we u zo veel mogelijk informatie. Daar horen ook prijzen bij. Niet alleen kosten die wij zouden moeten maken, maar ook de kosten van derden. We geven u een helder overzicht met relevante informatie zodat u op voorhand weet wat u kunt verwachten.

Afhankelijk van de opdracht komen we de declaratievoorwaarden met u overeen. Mogen we achteraf of tussentijds declareren? In incidentele gevallen kan het voorkomen dat we deels vooraf moeten  declareren. Bijvoorbeeld wanneer u ons diensten van derden tegen kostprijs laat inkopen.

Wilt u weten hoe ons voorstel aan u luidt? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend advies.