Een noodsituatie ombuigen naar iets positiefs. Dat is het ultieme streven bij crisis PR.

Philip (uiteraard een gefingeerde naam) was altijd al een moeilijke jongen. Thuis en op school, maar ook bij de vereniging waar hij vanaf de F-pupillen al voetbalde. Altijd was er wel iets met Philip. Om het minste of geringste kon hij volledig door het lint gaan. Een deel van de jongens in zijn team konden leerden daarmee om te gaan, maar haakten in de loop der jaren toch weer af. Zij sloten zich ongemerkt aan bij de groep die, óf bang voor Philip was óf hem tot slachtoffer van stekelige pesterijtjes maakten. Philip kwam al slaand en schoppend steeds meer buiten de groep te staan.

Stoornis
De kaderleden van de voetbalclub deden er van alles aan om de jongens tot elkaar te brengen. Vele gesprekken met het team en ouders slokten de tijd op van de vrijwilligers, die zich eigenlijk alleen maar hadden aangemeld om kinderen een potje te laten voetballen. Toch hadden ze resultaat. Dankzij eindeloos geduld en, eerlijk is eerlijk, de juiste hulpverlening en medicatie voor Philip bleef de zaak controleerbaar. Philip leerde om te gaan met zijn emoties en probeerde weg te lopen wanneer hij voelde dat de situatie uit de hand leek te lopen. Met wisselend resultaat.

Wurgen
Philip werd groter en sterker. Het werd voor de trainer en leiders van zijn elftal steeds moeilijker hem fysiek in toom te houden. Op een dag in maart escaleerde de zaak.
Tijdens een uitwedstrijd haalt Philips directe tegenstander het bloed onder zijn nagels vandaan. Hij kent Philip, weet wat hem mankeert en gebruikt precies de juiste rode lap woorden. Philip draait door. Na een overtreding op hem, waar de clubscheidsrechter van de andere ploeg ook nog eens niet voor fluit, zet hij de achtervolging in. Hij weet zijn kwelgeest te achterhalen rond de middellijn. De waas voor zijn ogen maakt hem sterker dan ooit. Hij werpt zich op hem, zet zijn handen rond de jongen’s keel en is niet meer bereid deze los te laten. Met de vlag van de hulpscheidsrechter wordt Philip van zijn opponent af geslagen.
De tegenpartij is furieus en richt haar woede op de voetbalvereniging van Philip. Zij zetten de vader van het slachtoffer aan tot het doen van aangifte bij de politie en stappen zelf linea recta naar de pers, waar ze verkondigen met een aso-club van doen te hebben.

Positief
De club van Philip reageert snel. Nog voordat de pers er bovenop kan duiken, komt ze met een persbericht en een verklaring die ook op de website worden gepubliceerd. Hierin brengt de voetbalclub natuurlijk naar buiten de zaak bijzonder te betreuren en gepaste maatregelen te treffen. Maar belangrijker is dat ze zich in die communicatie uitingen weet te profileren als een sociaal betrokken vereniging die ook een plek wil bieden aan de zwakkeren in onze samenleving.
Daarmee werd de critici niet alleen het gras voor de voeten weggemaaid, maar werd een kleine crisis omgebogen tot een stuk positieve publiciteit.

Philip voetbalt niet meer. Zijn eigen angst voor herhaling is te groot. Hij en zijn ouders hebben er voor gekozen op zoek te gaan naar een activiteit die zijn emoties minder prikkelt.

Bij een crisis is direct handelen noodzaak

Het gaat om uw reputatie

Bel 074-2508170